تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  شهرام پناهی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: آذربایجان شرقی
تاریخ عضویت:  1399/12/2
ایمیل:  shahrampanahi_civil@yahoo.com

سوابق علمی - فنی شهرام پناهی:
تازه های ساطا
تبلیغات