تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  حمید حمید
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1401/4/14
ایمیل:  h.karami_uni@yahoo.com

سوابق علمی - فنی حمید حمید:
تازه های ساطا
تبلیغات