تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  محمود طالبی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: آذربایجان شرقی
تاریخ عضویت:  1400/11/21
ایمیل:  mahmoodtalebi67@yahoo.com

سوابق علمی - فنی محمود طالبی:
تازه های ساطا
تبلیغات