تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  یاسر کیانی
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1401/5/26
ایمیل:  yasserkiany@yahoo.com

سوابق علمی - فنی یاسر کیانی:
تازه های ساطا
تبلیغات