تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  nima tajik
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1401/4/27
ایمیل:  nima29t@yahoo.com

سوابق علمی - فنی nima tajik:
تازه های ساطا
تبلیغات