تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  افسانه فلاحیان
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1400/11/24
ایمیل:  afsanefalahian@gmail.com

سوابق علمی - فنی افسانه فلاحیان:
تازه های ساطا
تبلیغات