تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  رسول ثابت عهد
میزان تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: آذربایجان شرقی
تاریخ عضویت:  1400/1/28
ایمیل:  Sabetahd.r@gmail.com

سوابق علمی - فنی رسول ثابت عهد:
تازه های ساطا
تبلیغات