تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  محمدجعفر مختاری
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1399/6/26
ایمیل:  J.mokhtari1@gmail.com

سوابق علمی - فنی محمدجعفر مختاری:
تازه های ساطا
تبلیغات