تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  حسین ایزدی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1398/6/11
ایمیل:  asia_sazeh@yahoo.com

سوابق علمی - فنی حسین ایزدی:
تازه های ساطا
تبلیغات