تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  saeid gerivani
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1398/6/11
ایمیل:  saeid_g88@yahoo.com

سوابق علمی - فنی saeid gerivani:
تازه های ساطا
تبلیغات