تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  مهدی ملکیان
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1399/4/24
ایمیل:  mahdi6081@gmail.com

سوابق علمی - فنی مهدی ملکیان:
تازه های ساطا
تبلیغات