تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  HAMID MAHIJANI
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1398/7/3
ایمیل:  sepahan_ha@yahoo.com

سوابق علمی - فنی HAMID MAHIJANI:
تازه های ساطا
تبلیغات