تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  مهدی علی پرست
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: تهران
تاریخ عضویت:  1395/10/13
ایمیل:  mehdi.0974@gmail.com

سوابق علمی - فنی مهدی علی پرست:
تازه های ساطا
تبلیغات