تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  محمدسعید مختاری
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1401/5/11
ایمیل:  Saeed12770@yahoo.com

سوابق علمی - فنی محمدسعید مختاری:
تازه های ساطا
تبلیغات