تازه های جهان
تبلیغات

نرم افزارهای موجود

برای اطلاع از قابلیتهای هر برنامه بر روی آن کلیک کنید.
1 بارگذاری زلزله ساختمان های با سیستم قابهای خمشی به روش تحلیل استاتیکی معادل
2 بارگذاری زلزله ساختمان های با سیستم دوگانه به روش تحلیل استاتیکی معادل
3 بارگذاری زلزله ساختمان های با سیستم قاب ساختمانی به روش تحلیل استاتیکی معادل
4 بارگذاری زلزله ساختمانهای با سیستم دیوار باربر به روش تحلیل استاتیکی معادل
5 بارگذاری برف بامهای تخت در حالات مختلف بر اساس مبحث 6-92
6 بارگذاری برف بامهای شیبدار در حالات مختلف براساس مبحث 6-92
7 بارگذاری استاتیکی باد برای سازه اصلی سالنهای صنعتی طبق مبحث 6-92
8 محاسبه بار مرده انواع دیوارهای غیر سازه ای
9 بارگذاری مخازن آب زمینی مستطیلی شکل بر اساس نشریه 123
10 بارگذاری مخازن آب زمینی دایره ای شکل بر اساس نشریه 123
11 محاسبه بار مرده و قیمت تمام شده سقفهای تیرچه بتنی معمولی
12 محاسبه بار مرده و قیمت تمام شده سقفهای تیرچه بتنی در حالت کلی
13 کنترل جامع برش پانچ در شالوده ها و دالهای بتنی با استفاده از پاشنه
14 کنترل جامع برش پانچ در شالوده ها و دالهای بتنی با استفاده از فولاد برشی
15 طراحی ، کنترل خیز و کنترل ترک تیرچه های بتنی
123
تازه های ساطا
تبلیغات