تازه های جهان
تبلیغات

نرم افزارهای موجود

برای اطلاع از قابلیتهای هر برنامه بر روی آن کلیک کنید.
1 بارگذاری زلزله ساختمان های با سیستم قابهای خمشی به روش تحلیل استاتیکی معادل
2 بارگذاری زلزله ساختمان های با سیستم دوگانه به روش تحلیل استاتیکی معادل
3 بارگذاری زلزله ساختمان های با سیستم قاب ساختمانی به روش تحلیل استاتیکی معادل
4 بارگذاری زلزله ساختمانهای با سیستم دیوار باربر به روش تحلیل استاتیکی معادل
5 بارگذاری برف بامهای تخت در حالات مختلف بر اساس مبحث 6-98
6 بارگذاری برف بامهای شیبدار در حالات مختلف براساس مبحث 6-98
7 بارگذاری استاتیکی باد برای سازه اصلی سالنهای صنعتی طبق مبحث 6-98
8 محاسبه نیروهای وارد به سازه نگهبان خرپایی و کنترلهای مربوطه
9 محاسبه بار مرده انواع دیوارهای غیر سازه ای
10 بارگذاری مخازن آب زمینی مستطیلی شکل بر اساس نشریه 123
11 بارگذاری مخازن آب زمینی دایره ای شکل بر اساس نشریه 123
12 محاسبه بار مرده و قیمت تمام شده سقفهای تیرچه بتنی معمولی
13 محاسبه بار مرده و قیمت تمام شده سقفهای تیرچه بتنی در حالت کلی
14 کنترل جامع برش پانچ در شالوده ها و دالهای بتنی با استفاده از پاشنه/ کتیبه
15 کنترل جامع برش پانچ در شالوده ها و دالهای بتنی با استفاده از فولاد برشی
123
تازه های ساطا
تبلیغات