تازه های جهان
تبلیغات

نرم افزارهای موجود

برای اطلاع از قابلیتهای هر برنامه بر روی آن کلیک کنید.
1 بارگذاری زلزله ساختمان های با سیستم قابهای خمشی به روش تحلیل استاتیکی معادل
2 بارگذاری زلزله ساختمان های با سیستم دوگانه به روش تحلیل استاتیکی معادل
3 بارگذاری زلزله ساختمان های با سیستم قاب ساختمانی به روش تحلیل استاتیکی معادل
4 بارگذاری برف بامهای تخت در حالات مختلف بر اساس مبحث 6-92
5 بارگذاری برف بامهای شیبدار در حالات مختلف براساس مبحث 6-92
6 بارگذاری استاتیکی باد برای سازه اصلی سالنهای صنعتی طبق مبحث 6-92
7 محاسبه بار مرده انواع دیوارهای غیر سازه ای
8 بارگذاری مخازن آب زمینی مستطیلی شکل بر اساس نشریه 123
9 بارگذاری مخازن آب زمینی دایره ای شکل بر اساس نشریه 123
10 محاسبه بار مرده و قیمت تمام شده سقفهای تیرچه بتنی معمولی
11 محاسبه بار مرده و قیمت تمام شده سقفهای تیرچه بتنی در حالت کلی
12 کنترل برش پانچ در شالوده های بتنی با استفاده از پاشنه
13 کنترل جامع برش پانچ در پی و دال بتنی با استفاده از فولاد برشی
14 طراحی ، کنترل خیز و کنترل ترک تیرچه های بتنی
15 طراحی خمشی تیرهای بتنی
123
تازه های ساطا
تبلیغات