تازه های جهان
تبلیغات

نرم افزارهای موجود

برای اطلاع از قابلیتهای هر برنامه بر روی آن کلیک کنید.
1 بارگذاری زلزله ساختمان های با سیستم قابهای خمشی به روش تحلیل استاتیکی معادل
2 بارگذاری زلزله ساختمان های با سیستم دوگانه به روش تحلیل استاتیکی معادل
3 بارگذاری زلزله ساختمان های با سیستم قاب ساختمانی به روش تحلیل استاتیکی معادل
4 بارگذاری برف بامهای تخت در حالات مختلف بر اساس مبحث 6-92
5 بارگذاری برف بامهای شیبدار در حالات مختلف براساس مبحث 6-92
6 بارگذاری استاتیکی باد برای سازه اصلی سالنهای صنعتی طبق مبحث 6-92
7 بارگذاری مخازن آب زمینی مستطیلی شکل بر اساس نشریه 123
8 بارگذاری مخازن آب زمینی دایره ای شکل بر اساس نشریه 123
9 محاسبه بار مرده و قیمت تمام شده سقفهای تیرچه بتنی معمولی
10 محاسبه بار مرده و قیمت تمام شده سقفهای تیرچه بتنی در حالت کلی
11 کنترل برش پانچ در شالوده های بتنی با استفاده از پاشنه
12 کنترل جامع برش پانچ در شالوده ستونها با استفاده از فولاد برشی
13 طراحی ، کنترل خیز و کنترل ترک تیرچه های بتنی
14 طراحی خمشی تیرهای بتنی
15 طراحی خمشی دالهای بتنی
123
تازه های ساطا
تبلیغات