تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  احسان خدادادی
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1399/11/24
ایمیل:  ehsankhodadadi67@yahoo.com

سوابق علمی - فنی احسان خدادادی:
تازه های ساطا
تبلیغات