تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  محمد حسین قیصری
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1401/5/7
ایمیل:  gheisary_hossein_civil@yahoo.com

سوابق علمی - فنی محمد حسین قیصری:
تازه های ساطا
تبلیغات