تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  hamid sh
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1399/12/14
ایمیل:  perboy_62@yahoo.co.uk

سوابق علمی - فنی hamid sh:
تازه های ساطا
تبلیغات