تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  حمیدرضا شریفی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1399/12/4
ایمیل:  TASC@CHMAIL.IR

سوابق علمی - فنی حمیدرضا شریفی:
تازه های ساطا
تبلیغات