تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  سیدمجتبی طاوسی طباطبایی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1399/11/21
ایمیل:  tavoosi.eng@gmail.com

سوابق علمی - فنی سیدمجتبی طاوسی طباطبایی:
تازه های ساطا
تبلیغات