تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  م ت
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1400/11/22
ایمیل:  MILAD.TFZ@GMAIL.COM

سوابق علمی - فنی م ت:
تازه های ساطا
تبلیغات