تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  سجاد آقاجان زاده هرگلان
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: آذربایجان شرقی
تاریخ عضویت:  1399/4/25
ایمیل:  sajjad3azdh1998@gmail.com

سوابق علمی - فنی سجاد آقاجان زاده هرگلان:
تازه های ساطا
تبلیغات