تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  معین محمد
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: آذربایجان شرقی
تاریخ عضویت:  1401/5/9
ایمیل:  moein.ce@outlook.com

سوابق علمی - فنی معین محمد:
تازه های ساطا
تبلیغات