تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  حمید حججی
میزان تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1401/5/6
ایمیل:  hamid_hojaji@yahoo.com

سوابق علمی - فنی حمید حججی:
تازه های ساطا
تبلیغات