تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  مهدی اکبریان
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1401/1/10
ایمیل:  mehdii5121@gmail.com

سوابق علمی - فنی مهدی اکبریان:
تازه های ساطا
تبلیغات