تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  هلیا لاوین
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: تهران
تاریخ عضویت:  1402/12/4
ایمیل:  gonjishk369@gmail.com

سوابق علمی - فنی هلیا لاوین:
تازه های ساطا
تبلیغات