تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  محسن محجوبی پور
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1391/5/27
ایمیل:  TASC@CHMAIL.IR

سوابق علمی - فنی محسن محجوبی پور:

سوابق علمی :

كارشناسي عمران از دانشگاه صنعتي اصفهان (1371 (

كارشناسي ارشد سازه از دانشگاه صنعتي امير كبير (1374 (

 

سوابق کاری :

- کارشناس سازه در زمینه طراحی برجهای خنک کننده و هدایت قالبهای لغزنده در شرکت بلند پایه (1376~1371 (

- کارشناس سازه در شرکت هواپیما سازی ایران-هسا (1378~1376 (

- عضو هیئت مدیره شرکت توسعه اندیشان (از 1379 تاکنون (

- مشاور سازه سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان (1387 تاکنون (

- مهندس پایه یک محاسب و ناظر عضو سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

- طراحی انواع سازه های صنعتی و مسکونی از نوع بتنی و فلزی

- تهیه برنامه های کامپیوتری در زمینه طراحی اتصالات و سازه های خاص

 

تألیفات :

 - بررسی جابجایی های عرضی ساختمان های بتنی در برابر زلزله با استفاده از مدلهای غیرخطی و محاسبه عرض درز ساختمانها-1374

 - شناخت سیستم، طراحی و نحوه هدایت قالبهای لغزنده-2جلد-1375

 - تکنولوژی ساخت برجهای خنک کننده بتنی نیروگاه شهید منتظری اصفهان-2جلد-1375

 - طراحی برجهای خنک کننده بتنی نیروگاه شازند اراک-2جلد-1376

 - تکنولوژی اجرای ایوان مصلای امام خمینی (ره) تهران-2جلد-تابستان 1376

تازه های ساطا
تبلیغات