تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  محمد کاویان
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: گلستان
تاریخ عضویت:  1402/11/15
ایمیل:  soveid.kavian@gmail.com

سوابق علمی - فنی محمد کاویان:
تازه های ساطا
تبلیغات