تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  میلاد حسینی
میزان تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: تهران
تاریخ عضویت:  1402/12/24
ایمیل:  hosseini.milad73@gmail.com

سوابق علمی - فنی میلاد حسینی:
تازه های ساطا
تبلیغات