تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  محمدرضا معتمدی سده
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1402/11/9
ایمیل:  MOTAMEDI76@YAHOO.COM

سوابق علمی - فنی محمدرضا معتمدی سده:
تازه های ساطا
تبلیغات