تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  نگار ملک محمد
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1402/3/5
ایمیل:  negar.malekmohamad@gmail.com

سوابق علمی - فنی نگار ملک محمد:
تازه های ساطا
تبلیغات