تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  سید مهدی زندی
میزان تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1402/11/11
ایمیل:  smehdizandi@yahoo.com

سوابق علمی - فنی سید مهدی زندی:
تازه های ساطا
تبلیغات