تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  رامتین کرباسچی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: مازندران
تاریخ عضویت:  1403/1/20
ایمیل:  Ramtin.karbaschi@gmail.com

سوابق علمی - فنی رامتین کرباسچی:
تازه های ساطا
تبلیغات