تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  نوید رضوی
میزان تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: آذربایجان غربی
تاریخ عضویت:  1403/2/4
ایمیل:  razavinavid73@gmail.com

سوابق علمی - فنی نوید رضوی:
تازه های ساطا
تبلیغات