تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  اشکان اسحقی جبلی
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1403/1/7
ایمیل:  ashkanej2@gmail.com

سوابق علمی - فنی اشکان اسحقی جبلی:
تازه های ساطا
تبلیغات