تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  جلال مرادی
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: تهران
تاریخ عضویت:  1402/12/6
ایمیل:  emailfree@yahoo.com

سوابق علمی - فنی جلال مرادی:
تازه های ساطا
تبلیغات