تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  a y
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: اصفهان
تاریخ عضویت:  1402/12/24
ایمیل:  civil20300@gmail.com

سوابق علمی - فنی a y:
تازه های ساطا
تبلیغات