تازه های جهان
تبلیغات
نام و نام خانوادگی:  میثم میرزایی
میزان تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: کردستان
تاریخ عضویت:  1402/12/6
ایمیل:  Mr.mirzaee1373@gmail.com

سوابق علمی - فنی میثم میرزایی:
تازه های ساطا
تبلیغات